Nauczyciele Polskiej Szkoły ZPA

DYREKTOR SZKOŁY

Hnna Skowronska-Jekal

OPIEKUNOWIE SZKOŁY

Iwona Dzietczyk

Izabela Jedruchniewicz

KATECHETKA

Agnieszka Doliński

ZAJECIA SPORTOWE

Marek Midura